Autodesk Academia FÓRUM 2014 - Brno

Společnost Computer Agency organizuje již 14. ročník akademického setkání uživatelů a příznivců produktů Autodesk, které se tentokráte uskuteční 13. - 14. listopadu 2014 v Brně.

Termín: 13.-14.11.2014

Místo konání: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 966/67a, 601 90 Brno

Čím bude tento ročník výjimečný a zlomový? Nejdůležitější zprávou je bezesporu to, že Autodesk uvolnil výukové licence pro školy a univerzity zcela zdarma a Vy se mj. dozvíte, jak bude zajištěna distribuce softwaru, licencování, instalace a další služby.

10 důvodů:

1) Představí se portfolio řešení pro strojírenství, stavebnictví, architekturu, infrastrukturu, média atd.

2) Nabídka zákaznické podpory pro EDU segment v České a Slovenské republice.

3) Možnosti financování Vašich záměrů (ESF a jiné dotační programy).

4) Informace o možnostech spolupráce s komerčními subjekty.

5) Prostor pro diskuzi pro další vývoj podpory technického vzdělávání.

6) Prezentace a diskuse na aktuální téma 3D  tisku napříč specializacemi.

7) Politické aktivity pro podporu technického a přírodovědného vzdělávání.

8) Prostor pro diskuzi k uplatnění Vašich absolventů, dozvíte se od klíčových průmyslových firem, jaké požadavky mají na Vaše absolventy.  

9) Platforma je jedinečnou příležitostí, jak ovlivnit -  ŠVP, RVP, studijní programy, personální strategii komerčních firem.

10) Exkurzemi do vybraných firem získáte reálný pohled na stav průmyslu v ČR a získáte argumenty a mj. motivaci pro rozvoj odborných kompetencí nejen Vás ale i Vašich studentů.

Další argumenty a relevantní podklady získáte aktivní účastí na Akademickém fóru.

Registrace zde:

více zde: http://www.c-agency.cz/autodesk-academia/autodesk-academia-forum

Přihlášení