Autodesk Academia Program

Autodesk Academia Program je forma spolupráce vedoucí softwarové společnosti v oblasti návrhu, správy a sdílení digitálních dat s akademickou sférou.

Autodesk Academia Program

Autodesk Academia Program nyní i na FACEBOOKu


Přihláška pro nové školy do Autodesk Academia Programu -zde

Spolu s globálními strategickými partnery – společnostmi Microsoft, a Hewlett-Packard a oborovými řešeními pro strojírenství, stavebnictví, architekturu, infrastrukturu, digitální média - vytváří Autodesk Academia Program předpoklady rozvíjet spolu s učiteli a jejich studenty komunitu, která zajistí integraci nejmodernějších technologií do výuky na školách a podpoří realizaci kreativních a inovativních nápadů v technické praxi.

Od roku 2006 se stalo 93 českých a slovenských škol držiteli statutu Autodesk Academia a několik tisíc studentů prošlo technickou výukou s podporou některého softwarového produktu společnosti Autodesk™ pod vedením certifikovaných učitelů.

Výchovu nové technické generace podpořily i dílčí projekty v Autodesk Academia Programu, stovky studentů zdokonalují své technické dovednosti na akademických soutěžích pod názvem Autodesk Academia DESIGN, stovky učitelů si pravidelně zvyšují svou odbornou a pedagogickou kvalifikaci na kurzech v autorizovaných školicích střediscích, desítky učitelů se často v týmu svými studenty se uchází o grantovou podporu pro vznik výukových a metodických materiálů v projektu Autodesk Academia GRANT. Pro tvorbu strategie ve vzdělávání je každoročně organizováno setkání pedagogů středních technických škol, vyšších odborných škol, vysokých technických škol a odborníků z praxe na konferenci s názvem Autodesk Academia FÓRUM. Pro spolupráci pedagogů, studentů a komerčních firem je k dispozici Autodesk Academia Portál. Školy jsou podporovány při tvorbě národních i mezinárodních projektů v programu Autodesk Academia HELP.

Autodesk Academia Program
nyní nabízí model podpory celoživotního vzdělávání učitelů a studentů a spolupráce s lokální odbornou komunitou. Školy se mohou ucházet o statut podle svého odborného zaměření a tím zajistit učitelům i studentům těsnější spolupráci a vytváření odborných týmů s regionálními průmyslovými firmami.

Autodesk Academia Program
je postaven na strategii podpory školního vzdělávacího programu, objektivního ověření znalostí učitelů i studentů a jejich podpory při aktivním zapojení do vzdělávacích a vědeckovýzkumných národních i mezinárodních programů a projektů.

Členství v Autodesk Academia Programu umožňuje efektivně využívat software, sdílet výukové materiály, zajišťuje technickou podporu, celoživotní vzdělávání a výměnu zkušeností a dovedností v oborových komunitách.

Autodesk Academia Program
posiluje individuální přístup a péči o studenty, zvyšuje jejich dovednosti, uplatnění na navazujících odborných školách, připravuje studenty na vstup do praxe.

Těšíme se na Vaše členství v Autodesk Academia Programu a spolu s Vámi na rozšíření komunity.

Ing. Marek Rozehnal

 

Registrace do Autodesk Academia Programu 2012/2013Vyberte program, do kterého chcete vstoupit. Nové podmínky jsou uvedeny v Průvodci Autodesk Academia Programu na této stránce.Kontaktní sekce

Kontaktní osoba - administrátor Autodesk Academia Programu - je zodpovědný za organizaci Autodesk Academia Programu na škole ( licence, certifikáty atp.)Uveďte prosím přesné znění (pro vystavení statutu)


Kvalifikační sekce

Podmínkou pro členství v Autodesk Academia Programu je získání certifikátu pro příslušný produkt v aktuální verzi. Podle počtu licencí programového vybavení jsou dány slevy pro vzdělávání Vašich pedagogů. Pro případné zájemce o školení je možnost přihlásit se na na našich stránkách.Uveďte prosím předpokládaný počet studentů, kteří získají ve školním roce 2012-2013 certifikát.Přihlášení