Sestava bubnu pro pásový dopravník

Sestava bubnu pro pásový dopravník

Pro zobrazení modelu potřebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Hozák Michal
  • Použitý SW: AutoCAD 2010 CZ (2D dokumentace)
  • Škola: Střední škola Strážnice
  • Datum vytvoření: 14.05.2010

Hodnocení: 2

Přihlášení