Řadové vstřikovací čerpadlo

Řadové vstřikovací čerpadlo a regulátor otáček s řezem, pomocí kterého jsou viditelné části čerpadla, které jsou ukryté uvnitř čerpadla.

Řadové vstřikovací čerpadlo

Pro zobrazení modelu potřebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Zdvořilý Vítek
  • Použitý SW: Inventor Professional 2010 CZ
  • Škola: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická Litomyšl
  • Datum vytvoření: 07.12.2010

Hodnocení: 1

Cílem projektu je zobrazit řadové vstřikovačí čerpadlo a regulátor otáček včetně jejich částí, které jsou při běžném provozu ukryté uvnitř čerpadla (regulátoru otáček) a tím pádem nejsou viditelné. Proto jsem provedl řez skříní čerpadla, víka pod regulátor a koncového víka.

Přihlášení