124 X CAD- Půdorys bytu

124 X CAD- Půdorys bytu

Pro zobrazení modelu potřebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Síkorová Marie
  • Použitý SW: AutoCAD 2007 CZ (2D dokumentace)
  • Škola: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha
  • Datum vytvoření: 03.01.2008

Hodnocení: 1