124XC1A-pudorys bytu bez modelu

půdorys bytu

124XC1A-pudorys bytu bez modelu

Pro zobrazení modelu potřebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Lukeš Štěpán
  • Použitý SW: AutoCAD 2007 CZ (2D dokumentace)
  • Škola: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha
  • Datum vytvoření: 08.01.2008

Hodnocení: 1

půdorys bytu - 2D

Přihlášení