Platební podmínky certifikace

Po schválení studentova projektu administrátorem odešle student prostřednictvím internetového bankovnictví nebo složenkou částku 500 Kč na účet Computer Agency o.p.s. 2500052615 / 2010.

 AAP - česká republika   AAP - Slovensko
Certifikace studentů Autodesk -

O co jde? Studenti členských škol mohou získat mezinárodně platný certifikát Autodesku, pokud v rámci výuky zpracují projekt ve vybraném softwarovém prostředí a jejich pedagogové tento projekt ohodnotí známkou výborně, nebo chvalitebně.

Výhody certifikátu

Virtuální galerie schválených projektů


Proces vystavení certifikátu Autodesk:

1) Zaregistrovat se na http://autodesk.c-agency.cz/registrace-studenta.

2) Vytvořit projekt ve vyučovaném softwaru (v jedné z posledních dvou aktuálních verzí).

3) Vložit projekt na zaregistrovaný účet.

4) Nechat si projekt oznámkovat od učitele (lektora) a pak schválit od administrátora programu na vaší škole.

5) Zaplatit certifikační a manipulační poplatek:

  •       pro ČR

                        FIO Banka, č. účtu 2500052615 / 2010

                        částka                 500 Kč

                        variabilní s.      najdete v uživatelském profilu v sekci údaje o platbě (vzor: vs: 123456)

                        do poznámky   příjmení učitele, příjmení studenta

 

  •       pro SR

                        číslo účtu         2100052616/8330

                        částka                 19 EUR 

                        variabilní s.      najdete v uživatelskem profilu v sekci údaje o platbě (vzor: vs: 123456)

                        do poznámky   příjmení učitele, jméno a příjmení studenta.

                        Konstantní symbol 308.

6) Certifikáty jsou poté vystaveny a odeslány do rukou vašeho učitele (lektora), který Vám je předá.
Proces od zaplacení po odeslání netrvá déle než 2 měsíce, obvykle dobu podstatně kratší.
Pokud Vám do té doby certifikát nedorazí, prosím, obraťte se na nás.

Ing. Marek Rozehnal 
Tel.: +420 541 143 262
E-mail:zubricka@c-agency.cz

Přihlášení