Proces certifikace

Jak bude administrativně proces probíhat?

V redakčním systému, ve kterém jsou stránky http://autodesk.c-agency.cz administrovány, jsou založeny členské školy v Autodesk Academia Programu, ke každé škole jsou přiřazeni učitelé (lektoři) a administrátor Autodesk Academia Programu.

Studenti se na uvedeném webu, kde jsou uvedeny základní instrukce, registrují.

http://autodesk.c-agency.cz/registrace-studenta

Registrační formulář je shodný pro studenty středních i vysokých škol, povinné položky jsou označeny *. Student ze seznamu vybere školu, jejímž je studentem. Na e-mail uvedený při registraci přijde oznámení o úspěšné registraci. Teprve po potvrzení se může student přihlásit (je vyžadováno jméno a heslo) a vybrat ze seznamů učitelů (lektorů) školy toho, s kterým bude komunikovat pro udělení certifikátu. Po této volbě a případné úpravě dalších již vložených údajů založí student nový projekt.

Ve formuláři jsou povinnými položkami – verze softwaru – např. Autodesk Inventor Professional 2018, datum realizace projektu, náhledový obrázek ve formátu .jpg minimálního rozměru - šířka 480px, .dwf soubor o maximální velikosti 4 MB. K projektu lze připojit další dokumentaci – soubory ve formátu dwg, dwf, ipt, doc atp.) V anotaci projektu student uvede, jaké zadání zpracovával, jaký problém řešil, případně jaké použil  další SW vybavení, atp. V popisu projektu detailněji komentuje zadání, výchozí situaci, cíle, postupy zpracování, výstupy, dokumentaci atp.

Stisknutím tlačítka Vytvořit projekt je projekt vložen do systému.

V přehledu projektů student vidí své vložené projekty, datum vložení, hodnocení projektu (po ohodnocení lektorem) a zda se zobrazuje ve virtuální galerii (po schválení administrátorem Autodesk Academia Programu na škole).

Ve volbě tlačítka Diskuze může student nad svým projektem diskutovat se svým učitelem (lektorem).

Po vložení projektu studentem systém automaticky odešle e-mail vybranému učiteli, který je tak informován jednak o zájmu studenta získat certifikát, jednak přes své webové rozhraní má přístup ke komunikaci se studentem a ohodnocení jeho projektu.

Učitel (lektor) kromě standardní možnosti změny registrovaných údajů má k dispozici tlačítko Diskuze pro komunikaci se studenty a dále modul Studenti a jejich projekty, kde má možnost hodnotit studentské práce.

Administrátor Autodesk Academia Programu na škole schvaluje ohodnocené projekty od lektorů. Povoluje zobrazování projektů ve virtuální galerii. Administrátor, prostřednictvím Computer Agency, o.p.s., také může studentovi přidělit jiného lektora, historie vložených projektů a diskuzí zůstává zachována. Po schválení a odeslání projektu do virtuální galerie se odesílá e-mail do Computer agency o.p.s. se všemi potřebnými údaji k vystavení certifikátu.

Computer agency o.p.s. vystaví na základě těchto požadavků a platby ze strany studenta certifikáty a zašle je administrátorovi Autodesk Academia Programu na škole, který certifikáty podepíše a předá studentovi (studentům).