Program

Výroční odborné setkání a předvánoční poděkování příznivcům digitálních technologií.

Čtvrtek

12:00 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE
13:00 ZAHÁJENÍ
Vlastimil Bejček, Centrum podpory projektů VUT v Brně
13:10 - 13:30 Předání ocenění "INOVACE 2010 za podporu ekologie a rozvoje podnikání" za projekt Cleantech firmě Autodesk
Jan Homola, šéfredaktor časopisu CAXMIX

Trendy  v CAD/CAM ve strojírenství, stavebnictví, architektuře a infrastruktuře
Nová produktová řada a převratné změny ve verzi 2011
David Palas, Autodesk, Country Sales Manager Czech Republic, Slovak Republic, South Eastern Europe
13:30 - 13:50 Význam digitálního prototypování pro konkurenceschopnost
Portfolio produktů společnosti Autodesk
Peter Priesol, Autodesk, Technical Sales Consultant
13:50 - 14:10 BIM na školách
Proč BIM?, spolupráce s VŠ, Revit Open, výuka na SŠ, školení pedagogů.
Patrik Minks, Autodesk
14:10- 14:30 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční praxi
Dipl.-Ing. Miroslav R. Stárek, SVS FEM s.r.o.
14:30 - 14:50 Hardware pro digitální prototypování
3D scanery, 3D tiskárny, 3D myši
MCAE Systems, s.r.o., Computer agency o.p.s.
14:50 - 15:20 Přestávka, coffee break
15:20 - 17:00

15:20 CAD v konstrukční praxi
Ing. Lubomír Novotný, vedoucí konstrukčního týmu TOSHULIN a.s.

Diskuzní panel k:
- výuce digitálního prototypování
- uplatnění absolventů
- projektově orientovaná výuka na VŠ
- požadavkům praxe na absolventy SŠ a VŠ
Ing. Lubomír Novotný, vedoucí konstrukčního týmu TOSHULIN a.s.
Ing. David Paloušek, Ph.D., VUT v Brně

Ing. Ing. Josef Šesták

16:45 REVIT pro realizační projekty
Ing. Jiří Wacławik, Ing. Marek Vrba, Arch.Design, s. r. o.

Diskuzní panel k:
- informačního modelu budovy (BIM)
- uplatnění absolventů
- projektově orientovaná výuka na VŠ
- požadavkům praxe na absolventy SŠ a VŠ
- využití Revitu v praxi
Ing. Jiří Wacławik, Ing. Marek Vrba, Arch.Design, s. r. o.
Ing. Eva Fanfulová, SPŠ stavební Plzeň
Ing. Filip Roller, Ph.D.
, Tech Data Distribution, s.r.o.

17:00 - 17:30 Granty, projekty, výukové a metodické materiály, e-learningové materiály
Projekt ESoCAET II - vzdělávání v simulacích pomocí numerických metod

Ing. Vilém Závodný, Střední průmyslová škola Břeclav
Ing. Josef Šesták
17:30 - 18:00 Projektová výuka, zdroje financování, řízení projektů a význam certifikace
pro budoucí kariérní růst
Ing. Jan Doležal, PM Consulting s.r.o.
18:00 - 18:30 Panelová diskuse, vědomostní kvíz
18:30 Předání Autodesk Certificate of Completion účastníkům kurzu AutoCAD Revit Architecture
Předání statutů členským školám v Autodesk Academia Programu

Raut

Pátek

09:00 - 12:00

Exkurze

  • do laboratoří společnosti MCAE práce se 3D scannery a 3D tiskárnami
  • do laboratoře SPŠ Sokolská ukázka  5 osého obrábění a InventorCAMu
12:00 Odjezd účastníků

Přihlášení