Autodesk Academia Program

je program spolupráce softvérové spoločnosti Autodesk v oblasti návrhu, správy a zdieľania digitálnych dát s akademickou sférou. Viac o programe

Autodesk Academia Program

Autodesk Academia Program je forma spolupráce vedúcej softwarovej spoločnosti v oblasti návrhu, správy a zdieľania digitálnych dát s akademickou sférou.

Autodesk Academia Program

Registrácia pre nové školy do Autodesk Academia Programu - zde

Autodesk Academia Program nyní i na FACEBOOKu

Autodesk Academia Program vytvára predpoklady rozvíjať spolu s učiteľmi a ich študentmi komunitu, ktorá zaistí integráciu najmodernejších technológií do výučby na školách a podporí realizáciu kreatívnych a inovatívnych nápadov v technickej praxi.

V období 1999-2013 sa stalo 93 českých a slovenských škôl držiteľmi statusu Autodesk Academia a niekoľko tisíc študentov prešlo technickou výučbou s podporou niektorého softwarového produktu spoločnosti Autodesk™ pod vedením certifikovaných učiteľov.

Výchovu novej generácie podporili i jednotlivé projekty v Autodesk Academia Programe, stovky študentov zdokonaľujú svoje technické schopnosti na akademických súťažiach pod názvom Autodesk Academia DESIGN, stovky učiteľov si pravidelne zvyšujú svoju odbornú a pedagogickú kvalifikáciu na kurzoch v autorizovaných školiacich strediskách (ATC), pre tvorbu stratégie vo vzdelávaní je každoročne organizované stretnutie pedagógov stredných technických škôl, vyšších odborných škôl, vysokých technických škôl a odborníkov z praxe na konferencii s názvom Autodesk Academia FÓRUM.


Autodesk Academia Program v súčasnosti ponúka model podpory celoživotného vzdelávania učiteľov a študentov a spoluprácu s lokálnou odbornou komunitou. Školy sa môžu uchádzať o štatút podľa svojho odborného zamerania a tým zaistiť učiteľom i študentom tesnejšiu spoluprácu a vytváranie odborných tímov s regionálnymi priemyselnými firmami.

Autodesk Academia Program je postavený na stratégií podpory školského vzdelávacieho programu, objektívneho overenia znalostí učiteľov i študentov a ich podpory pri aktívnom zapojení do vzdelávacích a vedeckovýskumných národných i medzinárodných programov a projektov.

Členstvo v Autodesk Academia Programe umožňuje efektívne využívať software, zdieľať výukové materiály, zaisťuje technickú podporu, celoživotné vzdelávanie a výmenu skúseností a schopností v odborných komunitách.

Autodesk Academia Program posilňuje individuálny prístup a starostlivosť o študentov, zvyšuje ich schopnosti, uplatnenie na nadväzujúcich odborných školách, pripravuje študentov na vstup do praxe.

Tešíme sa na Vaše členstvo v Autodesk Academia Programe a spolu s Vami na rozšírenie komunity.

Ing. Marek Rozehnal
tel: +420 541 143 317
mobil: +420 603 294 207
mobil kancelář: +420 726 813 317
fax: +420 541 143 320
e-mail: rozehnal@c-agency.cz

Sprievodca programom