Proces certifikácie

Ako bude administratívne proces prebiehať?

V redakčnom systéme, v ktorom sú stránky http://autodesk.c-agency.cz administrované, sú založené členské školy v Autodesk Academia Programe, ku každej škole sú priradení učitelia (lektori) a administrátor Autodesk Academia Programu.

Študenti sa na uvedenom webe, na ktorom sú uvedené základné inštrukcie, registrujú.

http://autodesk.c-agency.cz/registrace-studenta

Registračný formulár je zhodný pre študentov stredných i vysokých škôl, povinné položky sú označené *. Študent zo zoznamu vyberie školu, ktorej je študentom. Na e-mail uvedený pri registrácií obdrží oznámenie o úspešnej registrácií. Až po potvrdení sa môže študent prihlásiť (je vyžadované meno a heslo) a vybrať zo zoznamu učiteľov (lektorov) školy toho, s ktorým bude komunikovať pre udelenie certifikátu. Po tejto voľbe a prípadnej úprave ďalších už vložených údajov založí študent nový projekt.

Vo formulári sú povinnými položkami – verzia softwaru – napr. Autodesk Inventor Professional 2018, dátum realizácie projektu, náhľadový obrázok vo formáte .jpg minimálneho rozmeru - šírka 480px, .dwf súbor o maximálnej veľkosti 4 MB. K projektu je možné pripojiť ďalšiu dokumentáciu – súbory vo formáte dwg, dwf, ipt, doc atď. V anotácií projektu študent uvedie, aké zadanie spracovával, aký problém riešil, prípadne aké použil ďalšie SW vybavenie, atď. V popise projektu detailnejšie komentuje zadanie, východiskovú situáciu, ciele, postupy spracovania, výstupy, dokumentáciu atď.

Stlačením tlačidla Vytvoriť projekt je projekt vložený do systému.

V prehľade projektov študent vidí svoje vložené projekty, dátum vloženia, hodnotenie projektu (po ohodnotení lektorom) a či sa zobrazuje vo virtuálnej galérií (po schválení administrátorom Autodesk Academia Programu na škole).

Vo voľbe tlačidla Diskusia môže študent nad svojím projektom diskutovať so svojím učiteľom (lektorom).

Po vložení projektu študentom systém automaticky odošle e-mail vybranému učiteľovi, ktorý je tak informovaný jednak o záujme študenta získať certifikát, navyše má cez svoje webové rozhranie prístup ku komunikácií so študentom a ohodnotenie jeho projektu.

Učiteľ (lektor) má okrem štandardnej možnosti zmeny registrovaných údajov k dispozícií tlačidlo Diskusia pre komunikáciu so študentmi a ďalej modul Študenti a ich projekty, kde má možnosť hodnotiť študentské práce.

Administrátor Autodesk Academia Programu na škole schvaľuje ohodnotené projekty od lektorov. Povoľuje zobrazovanie projektov vo virtuálnej galérií. Administrátor, prostredníctvom Computer Agency, o.p.s., taktiež môže študentovi prideliť iného lektora, história vložených projektov a diskusií ostáva zachovaná. Po schválení a odoslaní projektu do virtuálnej galérie sa odošle e-mail do Computer agency o.p.s. so všetkými potrebnými údajmi na vystavenie certifikátu.

Computer agency o.p.s. vystaví na základe týchto požiadaviek a platby zo strany študenta certifikáty a zašle ich administrátorovi Autodesk Academia Programu na škole, ktorý certifikáty podpíše a predá študentovi (študentom).

Prihlásenie