Sestava bubnu pro pásový dopravník

Pre zobrazenie modelu potrebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Hozák Michal
  • Použitý SW: AutoCAD 2010 CZ (2D dokumentace)
  • Škola: Střední škola Strážnice
  • Dátum vytvorenia: 14.05.2010

Hodnotenie: 2

Prihlásenie