Bytový dům

Pre zobrazenie modelu potrebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Vaněk Josef
  • Použitý SW: AutoCAD 2012 CZ (2D dokumentace)
  • Škola: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha
  • Dátum vytvorenia: 05.04.2012

Hodnotenie: 1

Prihlásenie