Posilňovňa

V mojom projekte som riešil 3 podlažnú budovu, posilňovňu. Tento projekt som riešil v programe AutoCAD 2012 CZ. Budova je čiastočne podpivničená, má prvé a druhé nadzemné podlažie a ukončená je plochou strechou, ktorá je sprístupnená pomocou vonkajšieho rebríka alebo strešným výlezom z vnútra budovy. Medzi hlavné úlohy ktoré som v tomto projekte riešili boli: výpočet a správne navrhnutie schodiska, vyriešenie tepelných mostov, vyriešenie základov, dispozícia budovy, skladba podláh.

Pre zobrazenie modelu potrebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Taro Vladimír
  • Použitý SW: AutoCAD 2012 CZ (2D dokumentace)
  • Škola: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava
  • Dátum vytvorenia: 12.04.2012

Hodnotenie: 1

Objekt je samostatne stojaci na pozemku, trojpodlažný. 1PP je častočne podpivničené a sú v ňom pristory: schodiskový priestor, kotolňa, 2 sklady, výmenník tepla spojený s dielňou, chodba a miestnosť pre upratovačku. 1NP je podlaha na +- 0,000 = 172,000 m.n.m. Sú n ňom navrhnuté priestory: vestibul, bufet a recepcia, miestnosť pre upratovačku, sprchy - muži, chodba, posilňovňa, šatne - muži, umývadlá - muži, WC - muži. Priestory sú určené na denný pobyt. 2NP. v ňom sú navrhnuté priestory: sklad, bufet a recepcia, miestnosť pre upratovačku, sprchy - ženy, chodba, posilňovňa, šatne - ženy, umývareň - ženy, WC - ženy. Priestory sú určené na denný pobyt. Orientácia svetových strán: vstup je na západnej strane. Upravený terén je znížený o 1,200 m od +- 0,000. Atikový múr strechy je vo výške +7,630 m. 1PP: pôdorysný rozmer je: 9850 x 16500 konštrukčná výška je 3300, svetlá výška je 3060, sú tu umiestnené priestory: schodiskový priestor, kotolňa, 2 sklady, výmenník tepla spojený s dielňou, chodba a miestnosť pre upratovačku zvislá komunikácia je zabezpečená schodiskom. Konštrukčné riešenie: obvhodové murino je navrhnuté z tehál Porotherm P 44 na pero a drážku. HR 450 s rozmermi 440x240x238 na maltu vápeno cementovú P 25 MPa. Priečky sú navrhnuté hr. 150, 250 a 300 z tehál plných TP 6,5 s rozmermi 290x140x65 na maltu vápeno-cementovú P 25 MPa. Stropy sú navrhnuté ako panelový systém Spiroll.. Zastrešenie je navrhnuté ako plochá strecha. Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z prostého betónu a to pod obvodovým murivom, pod vnútorným nosným murivom a pod prvým stupňom vnútorného aj vonkajšieho schodiska. Spodná stavba je zaizolovaná proti zemnej vlhkosti pomocou izolácie: Np+Na+Hydrobit. Je položená na betónovom podklade hr. 100 a štrkovom podklade hr. 100. Pritlačená betónovou mazazinou hr. 100. Nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté podľa účelu miestností z mramorovej dlažby a vinylovej podlahy. Zvislé konštrukcie sú omietané vápennou omietkou. V sprchách, umývárniach, miestností pre upratovačku, wc a v ostatných osobytných miestnostiach s umývadlami sú doplnené keramickým obkladom do výšky 2,000 m. Riešenie obvodovéhoplášťa je navrhnuté tak, aby dom zabezpečil tepelnú pohodu a dostatočné denné osvetlenie. Všetky priestory, ktoré to vyžadujú, sú prirodzene osvetlené a vetratelné. Povrch stien a podlahy v hygienyckých priestorok je ľahko čistiteľný.

Prihlásenie