XCSN

Pre zobrazenie modelu potrebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Špitálská Jana
  • Použitý SW: AutoCAD Architecture 2012
  • Škola: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha
  • Dátum vytvorenia: 28.12.2012

Hodnotenie: 2

Prihlásenie