XCA1

Pre zobrazenie modelu potrebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Klesnar Tomáš
  • Použitý SW: AutoCAD 2014 CZ - 2D dokumentace
  • Škola: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha
  • Dátum vytvorenia: 27.02.2015

Hodnotenie: 1

Prihlásenie