Sestava svěrky

Cílem bylo vymodelovat sestavu svěrky. Nejnáročnější pro mě byly úkoly, kde bylo nutností použít kruhová, či obdélníková pole. Díky širokému spektru funkcí Inventoru stačilo použít akorát prostého "malování" ke změně formátu z .png na .jpg .

Pre zobrazenie modelu potrebujete zásuvný modul Autodesk DWF viewer

Download Autodesk dwf viewer

  • Autor: Adamec Vojtěch
  • Použitý SW: Inventor Professional 2017
  • Škola: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
  • Dátum vytvorenia: 29.04.2017

Hodnotenie: 1

Projekt dobře prověřil moje schopnosti tvorby modelů v Inventoru. V průběhu vypracování jsem se naučil používat některé funkce lépe a jinak, než jsem byl zvyklý, zároveň oprášil předchozí znalosti. Zadání se mi líbilo, i modelování takto běžného mechanismu může být zábavné a občas i náročné. Jednotlivé díly sestavy jsem modeloval od těch nejjednodušších, až po ty složité, které jsem si nechal na konec. Sestavování proběhlo přibližně v pořadí, uvedeném v zadání, tedy 1-11. Jak jsem již zmínil v anotaci, nejnáročnější úkol bylo užití obdélníkových polí u čelisti. Nakonec jsem se dobádal ke dvěma způsobům, kterými šlo vytvořit povrch čelistí. Z projektu mám celkově dobrý pocit.

Prihlásenie