Výhody certifikátu

Certifikát "Autodesk Certificate of Completion" je dokladem nejen znalosti příslušné softwarové aplikace, ale také permanentního celoživotního vzdělávání, které se v příslušném oboru neobejde bez znalosti inovativních digital prototyping technologií. Výhodou je tedy prokázaná znalost posledních verzí softwaru. Certifikát získaný na středních a vysokých školách má další výhody a přidanou hodnotu:

1) Prokazuje systematickou dlouhodobou práci se softwarem na projektech zpracovávaných v rámci projektů ve škole.

2) Personální oddělení komerčních firem předpokládají, zejména v technicky zaměřených oborech, znalost 3D designu, modelování, simulace a verifikace včetně vizualizace. Firmy jsou ochotny investovat převážně do dalšího zvyšování kompetencí pracovníků, nikoliv však do jejich základních požadovaných znalostí a dovedností.

3) Držitel certifikátu má větší šanci na získání adekvátní pozice také proto, že většina projektových týmů pracuje v mezinárodním prostředí a pro zahraniční klientelu, kde prokázání certifikace a dalšího vzdělávání včetně práce na konkrétních projektech zvyšuje šanci na úspěch.

4) Pravost certifikátu a jeho držení lze prokázat registrací v celosvětové databázi, kterou firma udržuje.

5) Po získání certifikátu, po registraci projektu a publikování jeho výstupů na portálech si jeho držitelé i projektový tým zvyšují šanci na získání zakázek, což je v době masové globální kolaborace a kooperace zásadní výhoda.

6) V současné době jak známo MŠMT preferuje technické obory. Tato podpora není pouze deklarativní. Po celém území ČR a samozřejmě i v EU reálně vzniká řada nových pracovišť, která se budou zabývat aplikovaným výzkumem ve spolupráci s vysokými školami, vědeckovýzkumnými organizacemi a komerčními firmami. Takto vznikají orientované partnerské sítě a clustery.

Pracoviště jsou v současné době vybavovány špičkovými technologiemi včetně CAx technologií ve všech možných nejen technických oborech. V těchto centrech se předpokládá nástup mladé technické generace na pozice, kde samozřejmě najdou uplatnění jen absolventi s patřičnou úrovní znalostí, dovedností a kompetencí. Celosvětově platný certifikát je vždy výhodou.

7) Získání certifikátu je prvním stupínkem k vlastnímu uplatnění na trhu práce. Je nutné jej uvádět do CV, včetně referencí práce na projektech.

8) Některé vysoké školy studentům, kteří vlastní certifikát firmy Autodesk, udělují zápočet z výuky AutoCAD nebo Inventor, aniž by výuku navštěvovali.

9) Studenti mohou svůj zpracovaný projekt umístit na Facebook .

 

Přihlášení