XIII. Autodesk Academia FÓRUM 2013 - Brno

XIII. Autodesk Academia FÓRUM 2013 - Brno

Společnost Computer Agency organizuje již 13. ročník akademického setkání uživatelů a příznivců produktů Autodesk, které se tentokráte uskuteční 7. - 8. listopadu 2013 v Brně v kongresovém centru na výstavišti.

AAF 2013

Autodesk Academia FÓRUM 2013

Výroční akademická konference učitelů a pedagogů středních a vysokých škol. Letošní fórum bude příležitostí pro prezentaci moderních trendů a metod výuky CAD technologií na středních a vysokých školách a dosažených úspěchů.

Začátek programu bude věnován vizi ve vývoji software AutoCAD a cloudovým řešením nejen pro komerční využití, ale i pro vzdělávání. Do programu budou zařazené ukázky práce s periferiemi pro zefektivnění práce v CAD prostředí a také vybavení pro 3D tisk ve školních laboratořích. V průběhu fóra si účastníci budou moci vyzkoušet práci s 3D myškami, tablety a iPady. Dvě prezentace zástupců vysokých škol budou zaměřené na podporu výchovy mladých talentů v technických oborech a jejich uplatnění v praxi, vědě a výzkumu.

Druhý den se účastníci rozdělí do pracovních skupin podle oborů, aby měli příležitost získat bližší informace o trendech sw podpory ve strojírenství, stavebnictví, architektuře, infrastruktuře a multimédiích. Učitelé se mezi sebou budou moct podělit o zkušenosti a úspěchy, kterých ve výuce dosáhli, zkušenosti ze spolupráce s komerční sférou a navzájem si vyměnit informace o výukových materiálech.

Část programu bude také věnovaná informacím o instalaci a správě  licencí.

7.11.2013  čtvrtek

12:00 13:00

Registrace           

13:00

Zahájení

13:00 13:30

Vize a mise Autodesku ve školství, nové verze EDU.

Dušan Šťastný Autodesk

13:30 14:00

Využití cloudových řešení ve výuce.

Ing. Radek Zahradník, VUT v Brně, Laboratoř přenosu tepla a proudění
Autodesk 360 je cloudová služba pro týmy i jednotlivce. V prezentaci uvidíte, jaké jsou možnosti této služby ve spolupráci s 2 hlavními produkty Autodesku – AutoCAD a Inventor. Zjistíte, jak si zálohovat nastavení AutoCADu, jak pracovat s síťovým uložištěm, jak přistupovat k uloženým dokumentům online, správu a sdílení dokumentů ve službě Autodesk 360.

14:00 14:30

Pneumobil

Ing. David Smejkal, VUT Brno
Pneumobil je experimentální full hybrid, kde pracovním mediem je stlačený vzduch. Vzduch je přiváděn z tlakové láhve do pracovních válců, ze kterých se přenáší hnací síla na kola pomoci ozubených hřebenů. Pneumobil je tak jednou z možností použití alternativního pohonu.  Vozidlo bylo zkonstruováno studenty Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Již 2x se s ním účastnili mezinárodních závodů v Maďarském Egeru, pořádané firmou Bosch Rexroth. Vývoj závodního vozu studentům rozšiřuje vědomosti získané při studiu o praktické zkušenosti, týmovou spolupráci a také usnadňuje absolventům získání pracovních míst v řadách průmyslových firem.
14:30 15:00

Aplikace sw Autodesk na iPad.
Aplikace Autodesk ForceEffect a projekt Falcon

Ing.Lukáš Procházka, Střední průmyslová škola na Proseku
Skupina aplikací pro mobilní zařízení ForceEffect zaměřených na mechaniku se rozšířila o aplikaci s podnázvem Flow. S aplikací Autodesk ForceEffect Flow můžete a simulovat aerodynamické proudění kolem zadaného koncepčního návrhu. S aplikací Autodesk ForceEffect Motion můžete analyzovat a simulovat koncepční návrhy pohyblivých mechanismů. S aplikací Autodesk ForceEffect můžete analyzovat koncepční návrhy v rámci statického zatížení. ForceEffect je nově dostupný v Google Chrome. Zároveň je v rámci Autodesk Labs dostupný projekt Falcon. Falcon je virtuální větrný tunel simulující proudění vzduchu kolem vozidla, stavby, spotřebního zboží, atd. Projekt Falcon je dostupný jako samostatná aplikace, či modul integrovaný do Autodesk Inventoru, AutoCADu či Revitu.

15:00 15:30

Efektivnější práce v 3D prostoru s 3D myši.

Ing.Lukáš Procházka, SPŠ na Proseku,
Ing. Petr Matiasovits, SPŠ strojnická, škola hlavního města Prahy
3D myši jsou revoluční zařízení pro práci s 3D aplikacemi. V rámci našich zkušeností s jejich pořízením a výukou, bychom se s Vámi chtěli podělit.

15:30 16:00

Přestávka s občerstvením

16:00 16:30

Proč a jak hodlá UP Olomouc podporovat výuku CAD na víceletých gymnáziích.

Doc. Milan Klement, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
V rámci naší prezentace se zamýšlíme především nad tím, proč pouze malá část studentů víceletých gymnázií také pokračuje ve studiu na technických vysokých školách a preferují více humanitně zaměřená studia? Kolik studentů tedy po absolvování víceletého gymnázia studuje na technicky orientovaných školách?

16:30 17:00

Digitální kresba na Odboru průmyslového designu

Ing. David Škaroupka, Ph.D.
Příspěvek o praxi s navrhováním a výukou designu průmyslových produktů pomocí grafických tabletů Wacom a software Autodesk Alias Design. Může se kreativní a technický přístup sejít v jednom uceleném řešení?

17:00 17:30

Vybavení pro 3D tisk ve školách.

Bc. Jan Drápela, MCAE SYSTEMS s.r.o.
Představení společnosti MCAE Systems
současná nabídka 3D tiskáren pro vzdělávací instituce 
spolupráce s EU

17:30 18:00

Hledáme mladé talentované vědce. 

Ing. Vlastimil Bejček, CSc., ředitel Centra podpory projektů VUT v Brně.
Účastníci konference se seznámí s realizovanými projekty, které jsou zaměřeny na popularizaci výsledků vědy a výzkumu na VUT v Brně a na podporu systematické práce se studenty (projekt OP VK PO 2.3, CZ.1.07/2.3.00/35.0004). Účastníci obdrží katalog s názvem „Přehled a nabídka VaV kapacit VŠ ČR“, který byl zpracován v rámci projektu Grant Office Network Czech Republic, CZ.1.07/2.4.00/17.0140. Prezentovány budou i možnosti a formy spolupráce VUT v Brně s VOŠ, SŠ i ZŠ, jejich pedagogy a  studenty/žáky.
18:00

Závěr

18:00 22:00

VEČERNÍ RAUT

Slavnostní předání plaket členům Autodesk Academia Programu.

8.11.2013  pátek

Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1

9:00    Zahájení
9:00 10:00

Pracovní skupiny:
Sál B – strojírenství a elektrotechnika
Sál C - stavebnictví a architektura, infrastruktura
Sál E – digitální média
Výměna zkušeností z výuky digitálních technologií.
Informace o možnosti sdílet výukové materiály, cvičebnice, metodické materiály, učebnice.
Diskuze nad obsahem nových kurzů pro pedagogy a studenty.
Řešení problému s instalacemi nových licencí.
Nové možnosti certifikace studentů.

10:15 10:30 Přestávka s občerstvením
10:30 12:00

Sál B – strojírenství a elektrotechnika
Sál C - stavebnictví a architektura, infrastruktura
Sál E – digitální média
Výměna zkušeností z výuky digitálních technologií.
Informace o možnosti sdílet výukové materiály, cvičebnice, metodické materiály, učebnice.
Diskuze nad obsahem nových kurzů pro pedagogy a studenty.
Řešení problému s instalacemi nových licencí.
Nové možnosti certifikace studentů.

12:00 13:00 Oběd
13:00   Odjezd účastníků

      Po celý den se můžete seznámit s HP produkty společnosti BOXED s.r.o. Bc. Jiří Trajkov

Cena : 

 150,-  Kč vč. DHP

Ubytování je pro účastníky Autodesk Academia Fóra 2013 ZDARMA!


Bankovní spojení

Komerční banka Brno - Černá Pole, č. účtu 95631-621/0100.

Některé banky neakceptují pomlčky v čísle účtu, v tom případě pomlčku při zadávání čísla účtu vynechejte.

Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ.